c-topp

Tag Archives | mat

interweb

Hur många gigabyte gör dig mätt?

Det är bistra tider. Hushållen får allt svårare att få ekonomin att gå ihop. En nationell undersökning i Storbritannien av O2 visar att familjer prioriterar tillgång till internet över mat! 67% av de tillfrågade svarade att internet är en kostnad som de inte drar ner på. Vad gäller mat var det endast 24% som svarade […]

Continue Reading · 0