c-topp

Världens första social media-försäkring

Ett företag i England har, vad de kallar den första i sitt slag i världen, ett erbjudande om att försäkra sig mot oväntade händelser på Internet och kanske mest i synnerhet vad gäller social media och Facebook. För runt 43kr per månad får du en försäkring som skyddar dina konton, rykte och identitet online.

Allow, som företaget heter erbjuder städning av dåligt rykte som spridits på Internet för motsvarande 100 000kr samt nästan 40 tusen för sveda och värk om ditt rykte hunnit skadas.

Är det här början på ett nytt segment hos försäkringsbolagen eller bara en liten ploj hos ett företag för att få uppmärksamhet? Skulle du vara villig att försäkra dig mot dåligt rykte på Internet? Själv tror jag det räcker långt med att tänka sig för vad man skriver när man huserar på Facebook och andra nätverk.

, ,

No comments yet.

Kommentera