c-topp

WolframGoogle med FireFox

wolfram_googleWolfram Alpha har på kort tid blivit väldigt omtalat. Om det är en trend eller något bestående får tiden utvisa. Nu har i vilket fall ett nytt plugin till FireFox fötts. Pluginet förenar Google och WolframAlpha till ett. Det fungerar på det sättet att öppnar du Google och gör en sökning, görs samma sökning på WolframAlpha. Resultatet från WA presenteras till höger om det vanliga Google-resultatet.

Användbart? Jag vet egentligen inte men det är ett roligt plugin helt klart.

Pluginet som förenar Google med WolframAlpha hittas här.

, , , ,

No comments yet.

Kommentera