c-topp

Den bortglömda dosprompten

dospromptDen gamla dosprompten eller command prompt som den numera kallas är ett verktyg man inte behöver använda speciellt ofta. Det finns dock tillfällen då prompten är guld värd. Som referens följer här ett kort inlägg om hur man tar reda på mer om ett visst kommando.

Hjälp med syntax för kommandon

Help ger en förteckning över samtliga kommandon.

Help kommando ger hjälp om ett visst kommando.

help > kommandon.txt ger en textfil med samtliga kommandon listade.

help kommando > kommando.txt ger en textfil med hjälpen för valt kommando.

ms-dos-application-1Vanliga kommandon

enhetsbeteckning: växlar till vald enhet. Exempel c: växlar till din enhet c:

dir listar filer och kataloger på den plats du befinner dig.

cd katalog växlar till vald katalog.

[tip]skriv cd och början på den katalog du vill växla till, prompten fyller automatiskt i resten åt dig![/tip]

cd.. går tillbaka en nivå. Är du exempelvis i C:\temp och skriver cd.. hamnar du i c:

rename nuvarande_filnamn nytt_filnamn byter namn på en fil eller en katalog.

mkdir katalognamn skapar en ny katalog med valt namn.

, , ,

No comments yet.

Kommentera